Chọn cổ phiếu tốt đầu tư dài hạn năm 2021 – Cổ phiếu là gì?

Chọn cổ phiếu tốt đầu tư dài hạn năm 2021 – Cổ phiếu là gì?

Chọn cổ phiếu tốt đầu tư dài hạn năm 2021 – Cổ phiếu là gì?.

Chọn cổ phiếu tốt?

Nhà Đầu tư dài hạn cần loại bỏ những Cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm thấp hơn tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, chỉ chọn những Cổ phiếu đáng giá.
Để xác định được những Cổ phiếu “vàng”, Nhà Đầu tư dài hạn không thể bỏ qua 04 lưu ý sau đây:

Đầu tư cổ phiếu đang là xu hướng năm 2021

Phương pháp chọn cổ phiếu tốt:

Dùng giá đóng cửa điều chỉnh để lựa chọn Cổ phiếu dài hạn
Giá đóng cửa chính thức các Nhà Đầu tư thấy trên bảng điện và trong các thống kê là để giao dịch. Mỗi Nhà Đầu tư cần nắm cả giá đóng cửa điều chỉnh để tính đến ảnh hưởng của việc chia cổ tức bằng tiền mặt và chia tách, thưởng Cổ phiếu để lựa chọn được Cổ phiếu dài hạn.
Loại bớt một số Cổ phiếu theo tiêu chí của Nhà Đầu tư
Các Nhà Đầu tư nên loại bớt một số Cổ phiếu dựa theo tiêu chí như nhận định về tiềm năng kinh doanh thấp của doanh nghiệp, biến động lớn về cổ đông, ban điều hành của doanh nghiệp,…
Loại những Cổ phiếu có độ rủi ro cao
Độ rủi ro của Cổ phiếu được xác định bằng mức độ không chắc chắn, đối với kỳ vọng là tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm.
Lựa chọn Danh mục Đầu tư
Các Nhà Đầu tư cần lựa chọn 5-10 Cổ phiếu từ danh sách cuối cùng và mua với tỷ lệ bằng nhau. Danh mục đó sẽ có tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cao, độ rủi ro thấp hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào đầu tư duy nhất 01 Cổ phiếu.
Hiện tại, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) thuộc Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) cũng được nhiều Nhà Đầu tư dành sự quan tâm, trong đó có Nhà Đầu tư Cổ phiếu dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *